Досудова доповідь – справедливе рішення суду

Олександр ПАЛЕНИЙ,

начальник Чернігівського районного сектору уповноваженого органу з питань пробації, майор внутрішньої служби

 

Одним із напрямків реформування вітчизняної кримінально-виконавчої системи в Україні є впровадження досвіду зарубіжних країн з використанням альтернативних методів покарання, не пов’язаних з позбавленням волі. Зважаючи на позитивний досвід пробаційних форм і методів роботи з правопорушниками в країнах-сусідах, в Україні почала активно розгортатися діяльність зі створення служби пробації, результатом чого стало прийняття в лютому 2015 року Закону України «Про пробацію». Одним із видів пробації є досудова, а підготовка досудової доповіді є важливим напрямком діяльності служби пробації.

Законодавцем визначено, що досудова доповідь – це формалізована інформація, що характеризує обвинуваченого з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності.

Законодавчі умови для реалізації досудової пробації, повноважень персоналу органів пробації визначені Законом «Про пробацію» та Кримінально-процесуальним кодексом України.

Досудова доповідь потрібна суду для того, щоб суддя мав можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткову інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини її життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонують органи пробації для усунення таких обставин.

Досудова доповідь приймається судом до уваги. Важливо звернути увагу, що досудова доповідь не може використовуватись у кримінальному провадженні, як доказ винуватості (або невинуватості) обвинуваченого у вчиненні злочину.

Якщо людину звинувачено у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, за який нижня межа санкції не перевищує п’ять років позбавлення волі, суд постановляє ухвалу, якою доручає працівнику пробації скласти досудову доповідь.

Працівник пробації має зібрати інформацію про обвинуваченого та відобразити її в досудовій доповіді, яку він зобов’язаний подати до суду у встановлений ухвалою строк.

Під час зустрічей працівник пробації буде задавати питання обвинуваченому про його особисте життя, поведінку, роботу (навчання), стосунки з близькими, друзями та іншими людьми, матеріальне становище та про ставлення до певних життєвих подій та обставин.

Для підготовки досудової доповіді працівник пробації має право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого: рідні, друзі, колеги, інші особи, які знайомі з ним, а також отримувати інформацію з інших джерел матеріалів кримінального провадження, місця роботи чи навчання, проживання тощо.

Інформація, що буде подана для підготовки досудової доповіді, захищається законом. З нею може ознайомитися лише обмежене коло осіб: працівник пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий.

У обвинуваченої особи є також права, які полягають в участі у складанні досудової доповіді, надаючи необхідну достовірну інформацію представникам органу пробації, надавати зауваження та уточнення до неї, отримувати інформацію про можливу допомогу і консультації.

Результатом діяльності служби пробації за 8 місяців 2017 року на виконання відповідних ухвал суду підготовлено 10,7 тис. доповідей. У результаті роз’яснювальної роботи, що проводиться представниками органів пробації спільно з центрами надання безоплатної правової допомоги, 77% обвинувачених реалізували право на участь у підготовці досудової доповіді.

Основними проблемними питаннями у процесі реалізації досудової пробації залишаються стислі терміни на підготовку досудової доповіді, вказані в ухвалі суду (часто це менше 10 днів), що позбавляє можливості персонал органів пробації зібрати всю необхідну інформацію для складення повної та всебічної досудової доповіді.

 

 

Votes: 12
Яндекс.Метрика